Godišnji plan i program rada škole za školsku 2022/23. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2021/22. godinu

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2021/22. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2020/21. godinu

preuzmi

Izvještaj o petogodišnjem radu Gimnazije "Slobodan Škerović", decembar 2015. godine - jun 2021. godine

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2020/21. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2019/20. godinu

preuzmi

Akcioni plan za realizaciju nastave školske 2020/21. godine u uslovima pandemije korona virusa

preuzmi

Izvještaj o samoevaluaciji Škole na daljinu

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2019/20. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2018/19. godinu

preuzmi