Izvještaj o djelimičnom nadzoru u periodu od 22.04-26.04.2024.

preuzmi

 Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u periodu od 11.12 - 18.12.2023.    

preuzmi

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno rada u periodu od 23.11 do 24.11.2023.

preuzmi

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u periodi od 31. 01 - 03. 02. 2023.

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2022/23. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2021/22. godinu

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2021/22. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2020/21. godinu

preuzmi

Izvještaj o petogodišnjem radu Gimnazije "Slobodan Škerović", decembar 2015. godine - jun 2021. godine

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2020/21. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2019/20. godinu

preuzmi

Akcioni plan za realizaciju nastave školske 2020/21. godine u uslovima pandemije korona virusa

preuzmi

Izvještaj o samoevaluaciji Škole na daljinu

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2019/20. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2018/19. godinu

preuzmi

rješenje o formiranju komisije i izvještaj

preuzmi