Copyright 2022 - Custom text here

Godišnji plan i izvještaj škole

 

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2021/22. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2020/21. godinu

preuzmi

Izvještaj o petogodišnjem radu Gimnazije "Slobodan Škerović", decembar 2015. godine - jun 2021. godine

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2020/21. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2019/20. godinu

preuzmi

Akcioni plan za realizaciju nastave školske 2020/21. godine u uslovima pandemije korona virusa

preuzmi

Izvještaj o samoevaluaciji Škole na daljinu

preuzmi

Godišnji plan i program rada škole za školsku 2019/20. godinu

preuzmi

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa škole za školsku 2018/19. godinu

preuzmi

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];