Marijeta Jovićević
Marija Jaćimović

Milica Kankaraš

Rođena 4. aprila 1988. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2010.godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na kom je 2012. godine i magistrirala.

Od 2010. do 2020. godine je angažovana kao saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom njenog angažmana na Prirodno-matematičkom fakultetu učestovala je na brojnim seminarima i konferencijama kao i bileteralnim projektima sa univerzitetima u Kini, Njemačkoj i Sloveniji. Od 2020. do sredine 2021. je zaposlena u Srednjoj stručnoj školi Ivan Uskoković, a od septembra 2021. je angažovana u Gimnaziji „Slobodan Škerović“, gdje izvodi nastavu matematike u odjeljenjima opšte i matematičke gimnazije.

Aktivno se bavi naučnim radom. U časopisu „Mathematics“ je objavila radove „Fuzzy reduced hypergroups“ (M.Kankaras, I.Cristea) i  „The reducibility concept in general hyperrings“ (I.Cristea , M. Kankaras), dok je kao samostalni autor objavila članak „Reducibility in Corsini hypergroups“ (M. Kankaras)“ u časopisu „Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica“.

Doktorirala je 2022. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na studijskom programu Matematika, pod mentorstvom prof. dr Irene Cristee sa Univerziteta Nova Gorica u Sloveniji. Tema doktorske disertacije je „Reducibilnost u algebarskim hiperstrukturama“ i originalno je napisana na engleskom jeziku („Reducibility in algebraic hyperstructures“).

Viktorija Belada
Svetlana Bogojević
Nada Strunjaš
Miomir Brajović
Dejana Mijušković
Ivona Adžić
Maja Kraljević
Majda Šukurica
Maja Đozović
Marija Mićović
Milijana Zindović
Mladen Janković
Milica Miranović Vlahović