Biljana Vučurović, direktorica

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Rođena u ljeto 1975. godine i osnovnu školu završila u Podgorici;

Dobitnica druge nagrade na Republičkom takmičenju iz francuskog jezika u 7. razredu i prve nagrade na istom takmičenju u 8. razredu (1989.godine) - bez odlaska na Državno takmičenje;

Gimnaziju završila u Podgorici;

Diplomirala na UCG - profesorica srpskog jezika i književnosti (mart, 2000. godine);

Prosječna ocjena na studijama -8,87;

Radi kao nastavnica srpskog jezika i književnosti u OŠ ,,Vladimir Nazor“ (mart-septembar, 2000. godine);

Od septembra 2000. radi kao profesorica u JU Gimnaziji ,,Slobodan Škerović“;

Zvanje: nastavnik-savjetnik;

Stipendista Vlade Francuske tokom ljetnje škole na Univerzitetu u Dijonu;

Honorarni rad u inostranim firmama (OTP banka - profesor crnogorskog jezika kao nematernjeg jezika top menadžmentu, Terna Crna Gora - honorarni rad, 2013-2017);

Koautorka školskog projekta „Briljantin“(2018); koautorka školske predstave ,,Neka igra počne“(2018); koautorka školskog recitala na temu „Ljubavna lirika u crnogorskoj književnosti“ (2007);

Autorka javnog uglednog časa o Petru I, javnog onlajn časa o Ani Karenjinoj tokom COVID nastave;

Autorka programa „Bonton“ u Katalogu Centra za stručno obrazovanje za usavršavanje nastavnika za 2020-2021, 2022-2023. godinu;

Koordinatorka Aktiva profesora crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti;

Član Kluba talentovanih Gimnazije „Slobodan Škerović“;

Dugogodišnja koordinatorka recitatorske sekcije, novinarske sekcije, višegodišnja koordinatorka školskog lista „Koraci“;

Mentorka nagrađivanih poetskih mladih talenata;

Autorka i realizatorka školskog filmskog projekta „Gimnazijalci“ sa maturantima generacije 2021/22. godine;

Realizatorka/domaćin projekta međunarodne razmjene sa timom iz Belgije 2019. godine;

Poznavanje engleskog jezika - nivo komunikacije;

Diplome de francais - niveau IV, 1996, Universite de Bourgogne, Dijon;

Sertifikat o poznavanju italijanskog jezika - C1.2, Institut za strane jezike-Podgorica, 2019. godine;

Član Radne grupe za strategiju razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u CG (2021-2024);

Direktorica JU Gimnazija ,,Slobodan Škerović“ od jula, 2021. godine.

Ana Aranitović, pomoćnica direktorice

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Jelena Dakić, pomoćnica direktorice

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Rođena u Podgorici, gdje je kao đak generacije završila Osnovnu školu ,,Maksim Gorki". Prirodno-matematički smjer Gimnazije ,,Slobodan Škerović" (Luča A) završila je 2006.godine, a nakon toga osnovne, specijalističke i magistarske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Zvanje magistra matematičkih nauka stekla je 2013.godine kada je odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Hopfova bifurkacija u sistemima reakcije difuzije". 

Radno iskustvo započela je kao saradnik u nastavi na PMF-u, gdje je izvodila vježbe iz Analize 1, Matematike 1 i 2, Statistike kao i mnogih drugih predmeta. Nakon toga kao profesorica matematike izvodila je nastavu matematike u odjeljenjima opšte, dvojezične i matematičke gimnazije. Trenutno je na mjestu pomoćnice direktorice u JU Gimnaziji ,,Slobodan Škerović".

Bila je učesnik brojnih seminara i konferencija, kao i član bilateralnih saradnji PMF-a sa Kinom, Slovenijom i Njemačkom. 

Prvi je autor je naučnog članka "Weak Embeddable Hypernear-Rings" na kom su joj koautori Irina Cristea i Sanja Jančić Rašović. Osim rada u nastavi, Jelena se kao student doktorand aktivno bavi naučnim radom i sa svojim mentorom radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti Numeričke analize.