Anastasija Krstić
Bojana Gligorov
Božana Đurišić
Danilo Perić
Eldin Kajević
Glorija Vuković
Ilija Ivanov
Irina Vujović
Jana Velašević
Jana Vujošević
Kenan Kaluđerčić
Ksenija Musić
Luka Tacić
Maja Žugić
Marija Popović
Marta Uskoković
Maša Mijatović
Minja Stojanović
Nađa Dragišić
Simona Nikčević
Slađana Dašić
Staša Bojanović
Stefan Stijepović
Razredni starješina