Dragana Tasić

Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Podgorici,  Dragana Tasić je stekla diplomu profesora francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Posjeduje znanja engleskog, italijanskog i grčkog jezika.

Od 2004. godine je u obrazovnom sistemu Crne Gore. Ima kratko iskustvo profesora latinskog jezika, plodno iskustvo profesora u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi, a od 2015. je u gimnaziji „Slobodan Škerović“.

 

Stekla je zvanje nastavnika višeg savjetnika.

 

Kontinuirano se usavršava u oblasti didaktike i metodike drugog stranog jezika, aktivno učestvuje na seminarima.


Više puta stipendista francuske vlade, pohađajući stručna usavršavanja namijenjena profesoroma francuskog jezika u najprestižnijim lingvističkim centrima u Francuskoj: u Bezansonu 2006, Parizu 2009, Monpeljeu 2017 i  Višiju 2022.


Posjeduje licencu ispitivača na međunarodno priznatim ispitima DELF za nivoe  A1, A2, B1, B2. 


Dala je svoj doprinos u različitim komisijama i projektima od nacionalnog značaja u oblasti obrazovanja.

 

Zapažene rezultate je postigla u radu sa darovitim učenicima, kao mentor brojnih laureata Državnih takmičenja iz francuskog jezika kako u kategoriji osnovnih škola (4 učenika) tako i u kategoriji srednjih škola (8 učenika).

 

Fond za kvalitet i talente je prepoznao njeno isticanje u radu, nagradivši je 2019. i 2020. 

Ana Đelević
Valentina Popović
Žana Bojanić
Ilijana Martić