Anita Perović
Dina Adrović
Emina Hambo
Ena Pervan
Jana Trifunović
Jelena Jovanović
Jovana Drakulović
Ksenija Rajković
Lana Lazarević
Martin Brković
Maša Ilić
Radovan Kažić
Selma Taljanović
Sonja Šofranac
Vanja Šćepanović
Vjera Bulatović
Vukan Anđelić
Razredni starješina