Aneta Ilinčić
Aleksandar Glusač
Boris Mugoša
Danijel Husović
Ksenija Strugar
Ivana Furtula
Ivana Popović
Ivana Rakočević
Itana Đuričanin
Jovan Banjević
Nina Popović
Matija Đukić
Matija Miranović
Marija Kovačević
Maša Boljević
Milica Klikovac
Milica Matić
Milenko Zarubica
Petar Tabaš
Tatjana Bulajić
Tihomir Miladinović
Vladana Dabović
Vuk Baošić
Razredni starješina