Predrag Ražnatović

Vesna Kovačević

*Završen  Filozofski fakultet u Nikšiću ,odsjek za istoriju i geografiju ;

*Magistrica  istorijskih  nauka - Filozofski fakultet u Nikšiću;

*Viša Savjetnica u Nastavi- Ministarstvo Prosvjete ;

*Licencirani ispitivač za turističke vodiče- Ministarstvo Prosvjete;

*Regionalna trenerica  moderne nastave istorije ;

*Stipendija republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetnu, kulturnu i tehničku saradnju  SCG  (usavršavanje u Siriji) ;

*Stipendija  ZAMTES- a za stručno usavršavanje u Poljskoj na“Jag-Jelonskom  „Univerzitetu u Krakovu;

* Stipendija ZAMTES-a za stručno usavršavanje u Italiji, na Univerzitetu „Dante Aligjeri“ u Ređio Kalabriji;

*Profesorica  istorije u Gimnaziji ,,Stojan Cerović,, u Nikšiću 1995.-1996.

 *Profesorica  istorije u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović,, u Podgorici od 1996.god.

 *Koordinatorka debatnog kluba u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović,,

*Predavač istorije na engleskom jeziku u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović,, specijalsitičko odjeljenje- ,školske 2016/2017.god.

*Ovlašćena izaslanica Ispitnog centra-supervizorka na maturskom ispitu u osnovnim i srednjim školama ;

*Članica radne grupe(2015.-2020.) za Strategiju razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u svojstvu ovlašćene predstavnice Ministarstva prosvjete ;

*Recenzentkinja udžbenika istorije(3. i dva puta za 4. razred) za gimnaziju;

*Recenzentkinja Istorijskog atlasa ;

*Recenzentkinja knjige o ,,Balšićima,,

*Mentorka učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom takmičenju (istorija,debata) ;

*Autorka  knjige - ,,Žene i njihov doprinos u istoriografiji Crne Gore u prvoj polovini XX vijeka,, potom  brojnih radova objavljenih u stručnim časopisima .

*Autorka priručnika iz istorije za azilante pod supsidijarnom zaštitom ;

*Autorka kviza Crna Gora i njena sloboda;

*Koautorka projekta ,,Legende i tvrđave,,

*Koautorka pitanja iz istorije za kviz –SUBNOR-a CG ;

*Autorka pitanja iz kviza National Geographic Junior;

*Autorka  pitanja iz istorije-katalog za maturu;

*Učesnica više projekata iz oblasti obrazovanja na državnom nivou:

*Projekat sa EUROCLIO,,Kako poboljšati nastavu istorije,,

* SIMPL projekat ,,Jačanje identiteta manjinskih naroda vodi jednakosti,,

* Projekat iz oblasti obrazovanja,,Reforma programa iz istorije za srednje škole ,, u organizaciji Ministarstva prosvjete;

* CDRSEE projekat za regionalnu obuku nastavnika ,,Zajednički život,, ...

* CANU, “Nastava istorije u školama“

* Kongres Dukljanske akademije nauka i umjetnosti na temu: “Osmansko carstvo kao okupacija ili civilizacija na balkanu“

* ,,Kulturni identitet Podgorice,,u organizaciji Muzeja i Galerija Podgorice, KIC ,,Budo Tomović,,

*,,Pravo glasa žena,, u okviru UNDP-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore

* Jedna od organizatorki javnog časa,,Proslava 100 godina pobune mornara u Boki,,

*,,Žene i religija u crnogorskom društvu u prošlosti,, u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava

* Učesnica  u Parlamentu Crne Gore na temu:,, Antifašizam ,,

*,,80 godina od prava glasa žena u Nikšiću,, u okviru CANU;

*Organizatorka programa (veče istorije) izvedenih u školi;

*Gost i predavač na svjetskom koledžu Duino u Italiji;

*Jedna  od osnivača  prvog časopisa ,,Herodot,, za profesore istorije;

*Dobitnica nagrade Ministartstva prosvjete 2018.god.

*Dobitnica nagrade Ministartstva prosvjete 2020.god.

*Dobitnica nagrada za radionice iz istorije od strane NVO CGO za 2021.god.i 2022.god.

*Govori nekoliko stranih jezika

Momčilo Radović

Goran Marković

Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu, grupa za Istoriju, u Novom Sadu 26.5.1989.godine. Radni odnos sam zasnovao u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ početkom septembra mjeseca školske 1990/91. godine. Od tada radim na realizaciji programskih sadržaja iz Istorije i drugih aktivnosti u vezi sa tim.Stručni ispit sam položio u periodu od 13.04 do 15.04.1994. god. U kontinuitetu obavljam dužnosti odjeljenskog starješine. Obavljao sam poslove u vezi sa organizacijom maturskih i razrednih ispita. Takođe, u kontinuitetu radim u organizaciji školskog takmičenja iz Istorije pripremajući takmičarske testove. U procesu stručnog usavršavanja nastavnika prošao sam programe adekvatnih seminara. 

Bio sam, 2001.god,  aktivan član predmetne komisije na izradi novih nastavnih planova i programa iz Istorije za osnovnu i srednju školu. Jedan sam od autora udžbenika Istorije, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Podgorici, i to Istorije za V razred osnovne škole, odnosno istorije za VI razred reformisane devetogodišnje osnovne škole, kao i Istorije za prvi razred gimnazije. Radio sam i na preradi  istih za potrebe novih izdanja.  

Takođe sam bio mentor pripravnicima, kao i dugogodišnji rukovodilac Aktiva.  Bio sam saradnik Ispitnog centra u vezi sa eksternom maturom. 

Danilo Popović
Radovan Mihailović
Radomir Radonjić