Naziv   Datum
Obrazac o uplatama medijima preuzmi 19.03.2024
Obrazac o podacima i iznosu finansijskih sredstava preuzmi 19.03.2024
Izvod gim. preuzmi 17-22.1.2023.
Izvod donatorski preuzmi 17-22.1.2023.
Izvod coo preuzmi 17-22.1.2023.
Putni nalog preuzmi 17-22.1.2023.
Izvod gim. preuzmi 23-29.1.2023.
Izvod coo preuzmi 23-29.1.2023.
Putni nalog preuzmi 23-29.1.2023.
Izvod gim. preuzmi 30.1-15.2.2023.
Izvod donatorski preuzmi 30.1-15.2.2023.
Izvod coo preuzmi 30.1-15.2.2023.
Putni nalog preuzmi 30.1-15.2.2023.
Izvod gim. preuzmi 6-12.2.2023.
Izvod coo preuzmi 6-12.2.2023.
Putni nalog preuzmi 6-12.2.2023.
Izvod gim. preuzmi 13-19.2.2023.
Izvod donatorski preuzmi 13-19.2.2023.
Izvod coo preuzmi 13-19.2.2023.
Putni nalog preuzmi 13-19.2.2023.
Izvod gim. preuzmi 20-26.2.2023.
Izvod donatorski preuzmi 20-26.2.2023.
Putni nalog preuzmi 20-26.2.2023.
Izvod gim. preuzmi 27.2-5.3.2023.
Izvod coo preuzmi 27.2-5.3.2023.
Putni nalog preuzmi 27.2-5.3.2023.
Izvod gim. preuzmi 6-12.3.2023.
Putni nalog preuzmi 6-12.3.2023.
Izvod gim. preuzmi 13-19.3.2023.
Izvod coo preuzmi 13-19.3.2023.
Putni nalog preuzmi 13-19.3.2023.
Izvod gim. preuzmi 20-26.3.2023.
Izvod coo preuzmi 20-26.3.2023.
Putni nalog preuzmi 20-26.3.2023.
Izvod gim. preuzmi 27.3 - 2.4.2023.
Izvod coo preuzmi 27.3 - 2.4.2023.
Putni nalog preuzmi 27.3 - 2.4.2023.
Izvod gim. preuzmi 3 - 9. 4. 2023.
Izvod coo preuzmi 3 - 9. 4. 2023.
Putni nalog preuzmi 3 - 9. 4. 2023.
Izvod gim. preuzmi 10 - 16. 4. 2023.
Izvod coo preuzmi 10 - 16. 4. 2023.
Putni nalog preuzmi 10 - 16. 4. 2023.
Izvod gim. preuzmi 17 - 23. 4. 2023.
Izvod coo preuzmi 17 - 23. 4. 2023.
Putni nalog preuzmi 17 - 23. 4. 2023.
Izvod gim. preuzmi 24 - 30. 4. 2023.
Izvod coo preuzmi 24 - 30. 4. 2023.
Putni nalog preuzmi 24 - 30. 4. 2023.
Izvod gim. preuzmi 1 - 7. 5. 2023.
Izvod coo preuzmi 1 - 7. 5. 2023.
Putni nalog preuzmi 1 - 7. 5. 2023.
Izvod gim. preuzmi 7 - 14. 5. 2023.
Izvod coo preuzmi 7 - 14. 5. 2023.
Putni nalog preuzmi 7 - 14. 5. 2023.
Izvod gim. preuzmi 15 - 21. 5. 2023.
Izvod coo preuzmi 15 - 21. 5. 2023.
Putni nalog preuzmi 15 - 21. 5. 2023.
Izvod gim. preuzmi 22-28. 5. 2023.
Izvod coo preuzmi 22-28. 5. 2023. 
Putni nalog preuzmi 22-28. 5. 2023. 
Odluka preuzmi 22-28. 5. 2023. 
Izvod gim. preuzmi 29. 5 - 4. 6. 2023.
Izvod coo preuzmi 29. 5 - 4. 6. 2023.
Putni nalog preuzmi 29. 5 - 4. 6. 2023.
Izvod gim. preuzmi 12 - 18. 6. 2023.
Izvod coo preuzmi 12 - 18. 6. 2023.
Izvod gim. preuzmi 19 - 25. 6. 2023.
Izvod coo preuzmi 19 - 25. 6. 2023.
Izvod gim. preuzmi 26. 6 - 2. 7. 2023.
Izvod coo preuzmi 26. 6 - 2. 7. 2023
Izvod gim. preuzmi 3 - 9. 7. 2023.
Izvod coo preuzmi 3 - 9. 7. 2023.