Aleksa Kovačević
Andreja Vujović
Balša Jovović
Danica Mihaljević
Dorotea Radović
Igor Đorđević
Ilhan Kurpejović
Ksenija Đekić
Lea Tarailo
Mara Martinović
Matija Vraneš
Milica Bulatović
Nemanja Dendić
Nevena Đurović
Nikola Popović
Nikola Potpara
Nikola Radunović
Sofija Đurović
Staša Bošković
Razredni starješina