NEKADA…

Ukazom knjaza Nikole 1907. godine otvorena je Niža državna gimnazija u Podgorici. Viši razredi, V i VI, otvoreni su 1914. i 1915. godine. Bila je to prva četvororazredna srednja opšteobrazovna škola u Podgorici. Otvaranje Više gimnazije odobrio je Ministarski savjet Crne Gore.

Za vrijeme okupacije od 1916. do 1918. godine Gimnazija nije radila. Pedagoška dokumentacija škole iz prvog perioda razvoja uništena je za vrijeme Prvog svjetskog rata.  Poslije Prvog svjetskog rata u Podgorici je otvorena osmorazredna Gimnazija. Izvršni narodni odbor Velike podgoričke skupštine dekretom od 12. februara 1919. godine otvorio je Veliku gimnaziju u Podgorici. Bila je realna i mješovita. Prve školske godine upisano je 992 učenika.

Od 1920. do 1941. godine Gimnazija u Podgorici bila je jedna od najuglednijih u Jugoslaviji. Dobrom organizacijom rada, stručnošću i odgovornošću profesora i rezultatima njenih učenika ona stiče ugled jedne od najboljih gimnazija u zemlji - po kvalitetu nastave i obrazovanja, kulturnom, političkom i sportskom angažovanju. Gimnazija je među prvima u zemlji 1929. godine izdala štampani izvještaj o uspjehu i radu, koji je izlazio do 1941. godine.

Od 1930. do 1934. godine Gimnazija je izdavala stručno-naučni zbornik Godišnjak nastavnika Podgoričke gimnazije u kojem je objavljeno 50 stručno-naučnih radova. Učenici su 1932. godine objavili srednjoškolski almanah Na krčidbi.

U Gimnaziji je bilo nekoliko đačkih družina: literarna družina “Njegoš“, Kolo trezvenjačke mladeži “Preporođaj“, skautske organizacije, područnica Ferijalnog saveza, organizacija Crvenog krsta, Jadranske straže i dr.

U Gimnaziji je 1925. godine radila ćelija Komunističke partije Jugoslavije. Učenici su učestvovali u antirežimskim demonstracijama 18. februara 1935. godine, zbog čega je 47 učenika isključeno iz škole.

Zbog velikog broja učenika, ukazom kralja Petra II u Podgorici je 1940. godine otvorena Druga realna gimnazija. Školske 1940/41. godine u Podgorici su radile dvije gimnazije: Prva realna gimnazija i Druga realna gimnazija, u kojima je učilo preko 1600 učenika. Za vrijeme Drugog svjetskog rata okupator je zatvorio Drugu gimnaziju, a broj učenika u Prvoj gimnaziji ograničio na 600.

Učenici koji su između dva rata bili đaci podgoričke Gimnazije masovno su učestvovali u NOB-u. U Balkanskom, Prvom i Drugom svjetskom ratu poginulo je 673 učenika. Gimnazija je jedina škola u Jugoslaviji čija su 44 učenika proglašena narodnim herojima. Poslije Drugog svjetskog rata nosi ime Viša gimnazija u Podgorici. Zbog velikog broja učenika, 1946. godine u Podgorici je osnovana Niža gimnazija.

Od 1955. godine gimnazija postaje četvororazredna škola, jer osnovna škola postaje osmorazredna. U imenu gubi odrednice - viša i realna i od 1959. godine nosi ime Gimnazija u Titogradu. Gimnazija se dijeli na smjerove – i u njoj se realizuju dva plana i programa: društveno jezičkog i prirodno matematičkog smjera.

Škola 1960. godine dobija ime Gimnazija “Slobodan Škerović”. Donošenjem Zakona o usmjerenom srednjem obrazovanju i vaspitanju gasi se gimnazija kao tip škole. Kao dio složene organizacije udruženog rada, po ugledu na privredne organizacije, ona dobija  ime: RO Centar za društveno ekonomsko obrazovanje, OOUR škola prirodno-matematičkog i humanističkog smjera “Slobodan Škerović” u Titogradu.

Od 1980. godine istupa iz Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje i postaje samostalna škola usmjerenog obrazovanja, a 1991. godine ponovo dobija staro ime Javna ustanova Gimnazija “Slobodan Škerović”. U njoj se realizuju planovi i programi četiri smjera ili tipa gimnazije.

Jula 1991. godine u obrazovni sistem vraća se stara dobra gimnazija i dobija svoje pravo mjesto koje treba da ima u vaspitanju i obrazovanju. Formirane su i Matematička (1994/95) i Filološka gimnazija  (1995/96).

U gimnaziji je za devet i po decenija učilo preko 25 000 učenika, od kojih je maturiralo oko 16 000 učenika.

Tokom 105 godina rada podgoričke Gimnazije obrazovalo se desetine hiljada đaka, od kojih su mnogi postali naučnici, književnici, poblicisti, stručnjaci raznih profila iz oblasti društvenih i fundamentalnih nauka, političari i državnici, umjetnici… Za značajna ostvarenja u vaspitanju i obrazovanju, za učešće u obnovi i izgradnji zemlje, za postignute rezultate u oblasti kulture i sporta, škola je dobila značajna društvena priznanja: Orden Republike sa srebrnim vijencem, Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom (1977), Plaketu SUBNOR-a (1978).

Dobitnik je republičke nagrade “Oktoih” 1981. godine “za naročite zasluge i uspjehe u vaspitanju i obrazovanju mladih naraštaja i značajan doprinos širenju prosvjete i kulture”.

 

SADA...

Od školske 2006/07. Gimnazija ulazi u reformu s primjenom novog koncepta obrazovanja. Umjesto dotadašnjih smjerova (društveno-jezički, prirodno matematički, Filološka gimnazija i Matematička gimnazija) uvodi se opšta gimnazija.

I dalje izlaze školski časopisi Znak i Gama, list Koraci, zidne novine Prolazniče…  Učenici su angažovani u vannastavnim aktivnostima - u sekcijama za prirodne i društvene nauke, horu, Volonterskom klubu, Debatnom klubu, Sportskom društvu “Gimnazijalac”, Šahovskoj sekciji, Književnom klubu, Klubu ljubitelja filma...

Gimnaziju “Slobodan Škerović” u školskoj  2015/16. godini pohađa 1560 učenika upisanih u 48 odjeljenja, a nastavu realizuje 110 profesora. Nastava se izvodi u zgradi izgrađenoj daleke 1930. godine, u 24 učionice, 3 kabineta, 2 informatičke učionice, modernoj Sportskoj sali. Svi razredi obuhvaćeni su reformom. Novim planom gimnazije predviđeno je 17 obaveznih predmeta i obavezni izborni predmeti s fondom časova u progresivnom rastu od prvog do četvrtog razreda. Na kraju školovanja, učenici IV razreda polažu eksternu maturu koja sadrži 4 predmeta.

Zgrada posjeduje i Svečanu salu i Biblioteku sa čitaonicom i multimedijalnom salom, kao i knjižaru.

Učenici izučavaju više stranih jezika: engleski (kao I strani jezik), ruski, francuski, italijanski, njemački i španski (kao II i/ili III strani jezik).