Aleksa Vujošević
Anđela Burzanović
Andrija Mujović
Andrija Šoškić
Dajana Mucić
Danilo Mugoša
Draško Gujić
Filip Spasojević
Iva Brnović
Iva Glomazić
Ivana Radović
Ivona Ulićević
Jela Tomović
Jovana Peković
Kristina Marković
Ksenija Burić
Lana Dobrović
Luka Mijović
Marko Vučinić
Mihailo Cerović
Nemanja Rešetar
Relja Šćepanović
Sava Raičević
Tamara Jovović
Tara Vukašinović
Teodora Bubanja
Tina Bogojević
Veljko Lukačević
Razredni starješina
4-B