Alan Adžagić
Danilo Raicković
David Tošić
Elena Ivanović
Eva Zečević
Katarina Šljukić
Lea Senić
Ljubomir Bulatović
Luka Marojević
Luka Ristanović
Nikola Popović
Pavle Bojović
Rade Uljarević
Sava Uljarević
Tea Bojović
Razredni starješina