Copyright 2021 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE

Dragi gimnazijalci,

U četvrtak, 18. februara, slavimo Dan škole.To je uvijek bio poseban praznik za zaposlene, učenike, ali i širu društvenu zajednicu, jer Gimnazija za sve nas znači mnogo više i u prosvjetnom, kulturološkom, ali i istorijskom smislu.

Opširnije: OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Učenici koji se školuju u inostranstvu a koji će kod nas polagati  Maturski ispit u junskom ispitnom roku u obavezi su da se prijave Školi do  srijede, 5. maja 2021. godine. Uz prijavu je potrebno navesti predmete koje će polagati na maturskom ispitu i priložiti skeniranu dokumentaciju o završenom školovanju u inostranstvu.

Opširnije: OBAVJEŠTENJE

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];