Copyright 2021 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE

Učenici koji se školuju u inostranstvu a koji će kod nas polagati  Maturski ispit u junskom ispitnom roku u obavezi su da se prijave Školi do  srijede, 5. maja 2021. godine. Uz prijavu je potrebno navesti predmete koje će polagati na maturskom ispitu i priložiti skeniranu dokumentaciju o završenom školovanju u inostranstvu.

Opširnije: OBAVJEŠTENJE

OGLAS ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT/KINJA U NASTAVI

Na osnovu člana 23 Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni list Crne Gore“, br. 20/11, 47/17) i Rješenja o izdavanju licence UPI broj:060-58/2018-2 od 06.06.2018. godine izdate od Ministarsva prosvjete CG, JU Gimnazija „Slobodan Škerović“- Centar za obrazovanje odraslih, objavljuje:

 

Oglas

 

za program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije asistent/kinja u nastavi

Opširnije: OGLAS ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT/KINJA U NASTAVI

OBAVJEŠTENJE

Zbog radova koji se izvode na platou ispred Gimnazije, glavna kapija na ulazu u Gimnaziju će biti zatvorena do završetka radova. Za ulazak u Školu koristiće se dva bočna ulaza – prema Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i sa strane parkinga.

Opširnije: OBAVJEŠTENJE

WEBINAR – STUDIRAJ U TURSKOJ

Tim za karijernu orijentaciju vas obavještava da u petak, 22. 1. 2021. godine, organizujemo webinar s bivšim učenikom Jankom Bulatovićem o stipendijama za studente Vlade Republike Turske. Janko je, kao dobitnik stipendije Vlade Republike Turske, proveo 5 godina u Istanbulu i diplomirao na Univerzitetu u Istanbulu, smjer Biznis administracija.

Opširnije: WEBINAR – STUDIRAJ U TURSKOJ

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];