Писмени дио испита одржаће се 16. маја 2024. године по сљедећем распореду:

Италијански језик (4-Ц, 41) ‒ учионица Г2: 14.00-15.30

Француски језик (4-Ф) ‒ учионица С3: 12.00-13.30

Енглески језик (4-А) ‒  учионица Г1: 14.00-15.30

Њемачки језик ( 4-А) ‒ учионица С2: 14.00-15.30

Усмени дио испита одржаће се 17. маја 2024. године по сљедећем распореду:

Француски језик – библиотека: 13.00-13.20

Италијански језик – библиотека: 14.00-15.00

Енглески  језик – учионица С3: 14.20-14.40

Њемачки језик – учионица С3: 14.40-15.00

Историја ‒ учионица Г2: 14.00-14.20

Филозофија ‒ учионица Г2: 13.00-14.00