Тема је Граф у математици.

Сажетак

  • Задатак о Кенигсбергшким мостовима
  • Ојлерова поставка задатка
  • Шта је граф?
  • Ојлеров граф
  • Задаци