Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Bernoulli's equation

preuzmi

 

Buoyant force and archimedes principle

preuzmi   

Cosmic velocities

preuzmi

 

Energy

preuzmi

 

Fluids

preuzmi

 

fluids in motion

preuzmi

 

Law of conversation of energy

preuzmi

 

Potential energy

preuzmi

 

Temperature and molecules

preuzmi

 

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu