Copyright 2021 - Custom text here

I RAZRED - FIZIKA

Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Acceletetion

preuzmi

 
Crcular motion

preuzmi

 
Curvilinear motion

preuzmi

preuzmi
Different forces

preuzmi

 
First Newton law

preuzmi

 

Free falling

preuzmi

 

Force

preuzmi

 
Motion preuzmi  
Newton's law problems preuzmi  

Position vector

preuzmi

 

Relative velocity

preuzmi

 

Second Newton law

preuzmi

 

Third Newton law

preuzmi

 

Uniform motion

preuzmi

 

Velocity

preuzmi

preuzmi

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];