U svečanoj sali je 17. oktobra održano predavanje iz predmeta Zdravi stilovi života, na teme Ishrana u adolescenciji i Fizička aktivnost. Na času su bili prisutni učenici prvog razreda izbornih grupa 118, 114, 134. Profesor fizičkog vaspitanja Marko Rajković održao je predavanje o tjelesnom mjerenju učenika i rezultatima istih. Učenici su upoznati sa sopstvenim morfološkim karakteristikama. Nakon toga učenici su slušali predavanja o ishrani i o fizičkoj aktivnosti. Ove dvije nastavne jedinice prezentovale su profesorice fizičkog vaspitanja Mirjana Vujošević i Sanja Matović.