Упис у први разред Гимназије „Слободан Шкеровић“ је завршен.

Коначне ранг  листе након завршеног Конкурса:

Општа гимназија (ранг листа)

Двојезично одјељење опште гимназије (ранг листа)

Двојезично одјељење опште гимназије француском / италијанском језику (ранг листа)

Спортско одјељење опште гимназије (ранг листа)

Филолошка гимназија (ранг листа)

Математичка гимназија (ранг листа)