U petak, 10. marta, u izbornoj grupi 245, kod profesorice Marije Kovačević, realizovana je debata „Ovaj dom smatra da društvo može izaći iz začaranog kruga nasilja”.

Debata se održala po britanskom parlamentarnom sistemu, što je podrazumijevalo da govori traju po pet minuta. Tim vlade činile su učenice Itana Knežević i Teodora Rosandić, a Tim opozicije Elif Čakmat i Jana Vukmirović.

Tim vlade argumentovano je branio stav da sve aktivnosti u borbi protiv nasilja treba da podrži šira društvena zajednica, da je obaveza države da stvori ambijent socijalne sigurnosti i uspostavi službe koje će davati podršku onima koji su u nekom riziku i problemu. Tim opozicije je istakao da nije dovoljno žrtvu  izbaviti, već su naglasili da je bitno djelovati globalno, podstaći okolinu da prijavi nasilje, te da je neophodno mijenjati zakone države i njene norme kako nasilje ne bi postalo svakodnevica. Tim vlade odnio je pobjedu, a titulu najboljeg govornika dobila je učenica Itana Knežević. Debata je realizovana imajući u vidu najnovije primjera vršnjačkog nasilja koji su se dogodili u proteklih nekoliko dana u našem okruženju.