Друго предавање, у низу најављених предавања професора емеритуса Жарка Павићевића „Скупови, релације, функције”, одржано је 27. Марта, у учионици број 5. Прво предавање о математичкој логици изазвало је велико интересовање, па се тражило мјесто више. Један дио ученика је све вријеме предавања провео стојећи, а велики број и професора и ђака активно је учествовао одговарајући на питања.

У основи математичке теорије стоје скупови, на kојима се дефинишу релације, чији је један примјер функцијска релација, неопходна за разумијевање великог броја математичких тема. Кроз занимљиве примјере ученици су самостално долазили до закључака, уз сазнања да је математика свуда око нас.