Predstavnice sektora za prava djece i mladih, zamjenica Zaštitnika za ljudska prava i slobode Snežana Mijušković i njena saradnica Milica Brnović, posjetile su Gimnaziju u okviru redovnih aktivnosti. Direktorica Biljana Vučurović upoznala ih je s radom škole, brojem stranaca u nastavi i podrškom koju im škola pruža, obukom za asistente u nastavi, školskim prostorijama. Konstatovano je da je zgrada prilagođena osobama s invaliditetom, a gošće su upoznate i s planom evakuacije koji je škola izradila, u saradnji sa Savjetom roditelja, što je i bila jedna od preporuka Zaštitnika u prethodnom periodu. Razgovaralo se i o predlozima za osavremenjivanje pravnih akata u cilju održavanja kvaliteta rada u obrazovnim ustanovama.