Copyright 2021 - Custom text here

OGLEDNI ČAS – POTRAGA ZA BLAGOM

U ponedjeljak, 26. aprila, učenici dvojezičnog odjeljenja prvog razreda (I-E1) naše škole učionicu su zamijenili dvorištem, holom i drugim prostorima škole, a uobičajenu nastavu matematike – potragom za blagom! S profesoricom matematike Dejanom Mijušković i uz superviziju razrednog starješine, profesorice Sandre Ražnatović, učenici su na kreativan i zabavan način utvrđivali usvojena znanja iz oblasti linearnih jednačina, sistema jednačina, nejednačina, proporcija i procenata.

Podijeljeni u šest timova, učenici su išli tragovima „skrivenog blaga“ pronalazeći u školi i školskom dvorištu skrivene lokacije. Na njima su ih čekali matematički zadaci na engleskom jeziku – zaostavština profesora Integera, kao i „njegove“ rimovane zagonetke i pitalice čije ih je uspješno rješavanje vodilo do sljedeće skrivene lokacije, sljedećeg zadatka i zagonetke.

Rješavanjem zadataka i zagonetki, a potom dekodiranjem svojih odgovora, na kraju su došli do „blaga“ skrivenog u školskoj biblioteci.

Matematika je ovoga puta bila, prije svega, zabavna. Ali ova dinamična matematička aktivnost, realizovana u koralaciji s engleskim jezikom i fizičkim vaspitanjem, zahtijevala je mnogo toga: znanje, dosjetljivost, timski rad, pa i brzinu – ona je ponekad bila i presudna! Puno smijeha, pokreta, zabave i zadovoljstva kad se sopstvenim znanjem i dovitljivošću dođe na korak bliže „blagu“ dobra su motivacija za dalji rad učenika u oblasti matematike.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];