Copyright 2020 - Custom text here

Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka

Matica crnogorska i Glavni grad Podgorica

u saradnji sa Gimnazijom „Slobodan Škerović“ iz Podgorice

predstavljaju projekat namijenjen crnogorskim školama

 

Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka

- izložba -

 

Matica crnogorska je prošle godine u saradnji sa Ministarstvom kulture i Glavnim gradom Podgorica realizovala izložbu Crnogorsko ćirilsko štamparstvo, povodom jubileja 525 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika  (Crnojevića štamparija) i 500 godina od štampanja Psaltira i Služabnika (prvih knjiga iz štamparije Božidara Vukovića Podgoričanina). Ova zapažena izložba predstavljena je u više crnogorskih gradova ali i u glavnom gradu Bugarske – Sofiji, đe je u saradnji sa Bugarskom akademijom nauka bila izložena u Nacionalnoj biblioteci, povodom obilježavanja 150 godina Bugarske akademije nauka.

Samo par decenija nakon Gutenberga, crnogorska dinastija Crnojevića osniva prvu štampariju na Balkanskom poluostrvu i prvu državnu štampariju u Evropi. Inkunabule iz Crnojevića štamparije i knjige iz štampaije vojvode Božidara Vukovića Podgoričanina, predstavljaju prvorazredni simbol crnogorske nacionalne kulture, identiteta i samosvijesti. Ovim projektom želimo da našim učenicima približimo domete i civilizacijska dostignuća crnogorskog ćirilskog štamparstva XV i XVI vijeka. Izložbu čini 6 bogato ilustrovanih panoa sa pratećim tekstom.

U programu učestvuju Ana Medigović, sekretarka za kulturu i sport Glavnog grada, Zoja Bojanić Lalović, direktorica Gimnazije i Dragan Radulović, predśednik Matice crnogorske.

Program će biti održan u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici, u četvrtak 15. oktobra 2020, s početkom u 10 časova.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];