Materijal

Adjektivdeklination 1

preuzmi

Adjektivdeklination 3

preuzmi

Adjektivdeklination 4

preuzmi

Genitiv 1

preuzmi

Genitiv 2

preuzmi

Liste der unregelmäßigen Verben

preuzmi

Perfekt 3

preuzmi

Plusquamperfekt 1

preuzmi

Plusquamperfekt 2

preuzmi

Präsens-Präteritum-Perfekt

preuzmi

Pronominaladverbien 1

preuzmi

Pronominaladverbien 2

preuzmi

Pronominaladverbien 3

preuzmi

Rektion der Verben- Liste

preuzmi

Relativsätze 1

preuzmi

Relativsätze 2

preuzmi

Relativsätze 3

preuzmi

Relativsätze tabelle

preuzmi

Tempora 1

preuzmi

Verben mit dativ akk und gen

preuzmi

Verben mit Präpositionen

preuzmi

Verben mit präpositionen 2

preuzmi