Materijal

Adjektivdeklination 1

preuzmi

Adjektivdeklination 2

preuzmi

Adjektivdeklination 5

preuzmi

Adjektivdeklination 6

preuzmi

Der imperativ

preuzmi

Komparation der Adjektive 1

preuzmi

Konjunktiv II - 1

preuzmi

Konjunktiv II - 2

preuzmi

Liste der unregelmäßigen Verben

preuzmi

Passiv 1

preuzmi

Passiv 2

preuzmi

Passiv Präsens - 1

preuzmi

Perfekt - Partizip

preuzmi

Possessivartikel 2

preuzmi

Präsens-Präteritum-Perfekt

preuzmi

Präteritum 1

preuzmi

Pronominaladverbien 1

preuzmi

Pronominaladverbien 2

preuzmi

Rektion der Verben- Liste

preuzmi

Rektion-der-Verben 1

preuzmi

Verben mit dativ akk und gen

preuzmi

Verben mit Präpositionen

preuzmi

Verben mit präpositionen 2

preuzmi

Wiederholung 1

preuzmi