DREVNE RIJEČI MUDROSTI

Jovan Banjević, najbolji učenik I-N odjeljenja, preporučuje „Umijeće ratovanja”. Knjiga je traktat o ratovanju, taktici i strategiji, a napisao ju je Sun Tzu, kineski general i mislilac, Konfučijev savremenik, u 6. vijeku p.n.e. Ona ne govori samo o ratu, već i o miru i pomoći će vam da razumijete uzroke sukoba, ali i načine njihovih rješavanja.