Milica Đoković i Petar Abramović iz I-E2 i Lana Lazarević iz I-F preporučili su knjigu „Slika Dorijana Greja” – Oskar Vajld.

Milica Đoković: „Jedan od najpoznatijih klasika svjetske književnosti je roman Oskara Vajlda  ’Slika Dorijana Greja’. Kroz priču Dorijana Greja čitaoci se upoznaju s mračnim tajnama ljudske duše koja se često krije iza lijepe i otmjene spoljašnjosti. Ovaj roman nam daje uvid u neprolaznost čovjekove naravi. Dok se vjekovi smjenjuju, ljudi imaju iste težnje i snove. ’Slika Dorijana Greja’ nosi bezvremensku pouku o ljudskoj pohlepi i oholosti. Baš kao što je Dorijanov portret pokazivao sve ono što on nije htio da se vidi na njegovom licu, tako i svaki čovjek pokušava vješto sakriti sve svoje poroke od drugih.”

Lana Lazarević: ,,Slika Dorijana Greja" je roman Oskara Vajlda koji toplo preporučujem zato što ne govori samo o lijepim stranama mladosti i ljepote, nego i onim mračnim, poročnim zbog kojih kasnije glavnog junaka Dorijana Greja muči griža savjesti. On ne obraća pažnju na posljedice koje stvara njegovo ponašanje do trenutka kada na svom portretu ne počinje da primjećuje pravu sliku svoje duše. Pazite šta želite ‒ jer može da se ostvari.”