#ČitajDoma

Tragični lik Ane Karenjine tako je upečatljivo, višedimenzionalno i snažno oblikovan, da se može reći kako je ova Tolstojeva junakinja najživotnija književna heroina. Ovo je knjiga o ljubavi, braku i preljubi – između traganja za ličnom srećom i idealom, društvenih konvencija i moralnog zakona.

Boris Pantović i Petra Raičević, učenici I-E3, komentarišu svoju preporuku za čitanje ovog Tolstojevog romana: „’Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način.’ Ovom rečenicom Tolstoj počinje roman i time šalje poruku da, uprkos opšte prihvaćenom mišljenju da je svako tvorac svoje sreće, pored našeg truda i zalaganja, ona je dar pri našem rođenju.