Copyright 2021 - Custom text here

UČENICI U POSJETI LABORATORIJI „TEHNOPOLISA”

Učenici odjeljenjâ matematičke gimnazije Alan Adžagić (IIIm), Luka Ristanović (IIIm), Matija  Tomić (IVm), Valentina Špirić (IVm) i Andrej Dlabač (IVm), u pratnji profesorice Aleksandrine Vujačić, na osnovu pozivnog pisma i dostavljene agende, u petak, 10. septembra 2021. godine, posjetili su laboratoriju za 3D dizajn i štampu biznis inkubatora „Tehnopolis”.

Učenici su, nakon uvodnog predavanja, imali priliku da praktično realizuju jednostavnije modele od više različitih materijala, kako na 3D štampaču, tako i na CNC mašini. Akcenat je stavljen na mogućnosti koje ova laboratorija nudi kao biznis inkubator, ali i na kompleksne softvere koji čine sastavne djelove sistema.

Nakon realizovane radionice, a u namjeri da se posjeta Nikšiću dopuni dodatnim sadržajima, realizovana je i posjeta plasteniku u kojem se, unutar zatvorenog i energetski efikasnog sistema, primjenom savremenih tehnologija i koncepta urbane poljoprivrede, na istom prostoru uzgaja riba i proizvodi organsko povrće.

Saradnja Gimnazije sa d. o. o. „Tehnopolis“ predstavlja dio aktivnosti IPA projekta, tokom kojeg je planirano da se u Gimnaziji opremi i kabinet za elektroniku i robotiku.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];