Na času medijske pismenosti i sociologije kulture u izbornim grupama 206 i 437 kod profesorice Marije Kovačević, članice Tima za nenasilje u našoj školi, održana je radionica  o sajber nasilju.

Kroz ovaj tip nastave učenici su imali priliku da se upoznaju sa razlikama između nasilja u stvarnom životu i sajber nasilja, grupama mržnje na društvenim mrežama, kao i vrstama sajber maltretiranja. Tokom radionice učenici su čitali priče u kojima su bila predstavljena djeca koja su žrtve nasilja na internetu, nakon čega su dobili zadatak da razmisle o tome šta bi trebalo oni da učine, a šta roditelji i nastavnici u školama, kako bi spriječili da njihovi vršnjaci postanu žrtve sajber nasilja. Ovom prilikom željeli smo da podstaknemo svijest o sigurnom korišćenju digitalnih medija kod djece, nastavnika i roditelja, spriječimo nasilno ponašanja kod djece, kao i da informišemo roditelje o načinima reagovanja u situacijama u kojima je njihovo dijete žrtva, agresor ili svjedok nasilja.