Copyright 2020 - Custom text here

OBUKA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE SARADNIK/SARADNICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA U OBLASTI OBRAZOVANJA

U saradnji s Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i  NVO koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice, u okviru Centra za obrazovanje odraslih u Gimnaziji „Slobodan Škerović“, uspješno je realizovana  obuka za sticanje stručne kvalifikacije saradnik/saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja.

Program obrazovanja radi se na zahtjev međunarodne organizacije Ref, koja je u okviru projekta Podrška integraciji i osnaživanju RE populacije predvidjela razvoj navedene stručne kavlifikacije. Potreba za ovom stručnom kvalifikacijom evidentna je na svim nivoima sistema obrazovanja. Program se sprovodi radi uključivanja romske i egipćanske zajednice u redovan sistem školovanja, kao i podizanja svijesti o važnosti obrazovanja kako djece i mladih tako i odraslih. Obuku je pohađalo ukupno sedam polaznika, od kojih četvoro pripadaju ovim etničkim grupama.

Koordinatorka je organizatorka  u Centru za obrazovanje odraslih u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ Jovana Bušković, a obuku je realizovao licencirani andragoški osposobljen kadar: sociološkinja Marija Kovačević i pravnica Žana Mihaljević.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];