Dan rođenja vladike, pjesnika i vladara Crne Gore Petra II Petrovića Njegoša, 13. novembar, slavi se i kao Dan kulture. Njegoš je jedna od najznačajnijih ličnosti u našoj istoriji i kulturi, koja nas podsjeća na bogatstvo našeg kulturnog i književnog nasljeđa.

U holu ispred biblioteke postavljena je kreativna izložba „Al’ je đavo, ali su mađije”, koju je realizovala profesorica Maja Sekulović sa svojim učenicima. Izložba je posvećena ženskim likovima u „Gorskom vijencu“. Pored vizuelnog predstavljanja likova i njihovih karakteristika, napravljeno je i sto bukmarkera, kao i stikeri, na kojima su se našli motivi u vezi s ženskim likovima. U narednim danima učenici će biti informisani o terminu recitovanja, kada će, nakon izrecitovanih Njegoševih stihova po izboru, dobiti na poklon bukmarker i stikere.

Aktiv likovne umjetnosti postavio je u biblioteci likovnu izložbu učeničkih radova s motivima u vezi s Njegošem i njegovim djelom.

Recital „Njegoševa zublja svijetli sa Lovćena”, koji su sa svojim učenicima pripremili profesori Ljiljana Batrićević, Svetlana Popović, Dragoljub Pajović i Aleksandar Marić, koji predstavlja kreativan kolaž stihova, razgovora, muzike i video-prezentacije, održan je takođe u biblioteci, s početkom u 11 h. Čuli smo stihove iz Njegoševih djela, kao i osvrte Isidore Sekulić i Ljubomira Nenadovića.

U 13 h organizovana je tribina „Njegoš u svjetlu feminističke kritike”, koju je otvorila direktorica Biljana Vučurović esejom Njegoš, duh genija“. Profesorica Gordana Vučinić nadahnuto je govorila o Njegoševom „Gorskom vijencu“ iz ugla feminističke kritike inspirišući prisutne učenike i nastavnike na zanimljivu diskusiju o ovoj intrigantnoj temi. Moderatorka tribine bila je bibliotekarka Sanja Marjanović.

U 15.35 h profesori Marko Spaić i Radoman Čečović govorili su odabrane stihove, a zatim promovisali CD „Što je čovjek / a mora biti čovjek”.

Koordinatorka ovih događanja bila je bibliotekarka Sanja Marjanović.