Тмурног и кишовитог 10. новембра, када је бројним садржајима обиљежен Дан Његошевог рођења у Школи, морала је изостати активност планирана у дворишту. Стога су ,,ликовњаци" - ученици и наставници - своју, по свему посебну идеју (да изађу из  клупа, искористе јесењу атмосферу и школско двориште учине изложбеним простором посвећеним Његошу)

реализовали 15. новембра.

Грабуљање и сакупљање лишћа било је само припрема материјала - да се на зеленој травнатој површини лишћем обликује лик великана, препознатљив и упечатљив, а другачији у сваком виђењу, у ,,мијенама" чак и због дашка вјетра, наспрам његовог дјела, великог, трајног, ванвременског.