Copyright 2021 - Custom text here

INKLUZIJA I DEMOKRATIJA

Učenici naše škole: Božana Đurišić, Ilija Ivanov, Minja Stojanović, Nikolina Radusinović i Tara Bumbić, sa svojom profesoricom Marijom Kovačević, učestvovali su u  radionicama u okviru  projekta  „Inkluzija i demokratija”, koji je dio akcije  „Kvalitetno obrazovanje za sve”, u sklopu zajedničkog programa Evropske unije/Savjeta Evrope  „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019‒2022”.

U ovaj projekat, čiji je cilj unapređenje demokratskog obrazovnog okruženja i stvaranje pozitivnog ambijenta za sve učenike s posebnim obrazovnim potrebama, uključeno je 11 škola iz centralnog dijela države. Škole su bile podijeljenje u tri grupe po pet učenika. Naša škola je bila u trećoj grupi i s učenicima je radila defektološkinja Dara Vešović iz Resursnog centra „1. jun”. Prve dvije radionice realizovane su preko Teams aplikacije u ponedjeljak, 29. marta i srijedu, 31. marta, s početkom u 19 sati.

Planirano je da sredinom aprila učenici sprovedu niz aktivnosti koje će im pomoći u osmišljavanju vizije škole s demokratskom inkluzivnom kulturom, praksom i vrijednostima ‒ uključujući i roditelje u ovaj proces. Pored toga, planirani su zajednički sastanci s nastavnicima, koji će istražiti pozitivne primjere i predstaviti ih kada bude tematski Dan škole, kao i realizovanje brojnih inkluzivno-sportskih aktivnosti.

 

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];