Која је веза између масона, организације настале у 16. вијеку, и Питагоре, који је живио око 570–495. године п. н. е? Које карактеристике и обичаји Питагориног друштва дозвољавају да их данас сматрамо неком врстом претече масона? Да ли је све број и које проблеме у вези с овим схватањем је проузроковао развој геометрије? У библиотеци школе, у оквиру Дана математике, имали смо прилику да чујемо предавање Ајлана Зајмовића, сарадника на ПМФ-у, који је покушао да одговори на ова питања. Предавање је обухватило објашњења и доказе неких од најзначајнијих Питагориних открића, а осврнуо се и на теорију бројева. Тиме је Зајмовић објединио области математике и историје, допуштајући нам да дубље упознамо математичке појмове за које многи не знају објашњења нити како су настали, упркос њиховој широкој примјени.