Copyright 2021 - Custom text here

UPUTSTVO ZA PRAVILAN ODABIR SMJERA IZMEĐU OPŠTE GIMNAZIJE I DVOJEZIČNOG ODJELJENJA OPŠTE GIMNAZIJE

Kako kod učenika postoji zabuna oko toga kako da upišu dvojezično odjeljenje i kako se jedan dio učenikao umjesto za opštu gimnaziju prijavio za dvojezično odjeljenje opšte gimnazije u nastavku imate objašnjene kako da pravilno odaberete smjer pri popunjavanju prijave. Ukoliko ste već napravili grešku onda možete da ponovo uđete u prijavu i ponovite postupak odabira smjera.

 

OPŠTA GIMNAZIJA

Kada odaberete smjer “OPŠTA GIMNAZIJA” birate i nastavni jezik “Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik”

 

DVOJEZIČNO ODJEJNEJE OPŠTE GIMNAZIJE

 

Kada odaberete smjer “OPŠTA GIMNAZIJA” birate i nastavni jezik “Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik/Engleski jezik”

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];