Ученици који полажу матурски испит у августовском испитном року у обавези су да испит пријаве у Педагошко-психолошкој служби у периоду од 19. до 21. јуна.