Пријаве за диференцијалне и допунске испите предају се правној служби школе од 25. до 28. јуна, од 11 до 14 часова.

Уз пријаву је неопходно приложити потребну документацију.