Copyright 2022 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE - VANREDNI ISPITI

Vanredni ispiti u januarskom roku održaće se 17. i 18. januara, 2022. godine. Satnica ispita nalazi se na oglasnoj table Škole. Kandidati mogu da prijave ispite kod sekretara škole svakog radnog dana u periodu od 11h do 12h, a najkasnije do petka 14. januara. Konsultacije iz svih predmeta koji se polažu u januarskom roku održavaju se tokom ove nedjelje u dogovoru sa predsjednicima komisija.
f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];