1. Radi identifikacije na ispitu kandidat treba da ima lični dokument sa fotografijom.

* Ukoliko kandidat nema lična dokumenta, nalazi način da se dokumenta dostave za vrijeme trajanja ispita. Tek u tom slučaju će se test uzeti na ocjenjivanje.

* Ukoliko se dokumenat ne dostavi test se neće ocjenjivati.

 1. Kandidat treba da bude ispred ispitnog prostora najkasnije 30 minuta prije početka ispita.
 2. Prilikom ulaska u ispitni prostor, kandidat odlaže svoje lične stvari na za to predviđeno mjesto. Strogo je zabranjeno unošenje mobilnih telefona, pametnih satova, slušalica i drugih elektoronskih uređaja koji služe za prenos podataka.

Kandidat gubi pravo polaganja ispita u tom ispitnom roku, kada se u toku, odnosno poslije ispita, utvrdi da se služio nedozvoljenim sredstvima, da je prepisao tuđi zadatak ili je dao svoj zadatak drugome.

Kandidat koji narušava utvrđeni red na ispitu, biće opomenut i opomena se evidentira.

Ukoliko kandidat bude ponovo opomenut, udaljava se sa ispita u tom ispitnom roku i smatra se da taj predmet nije položio.

 1. Ispitni prostor se ne može napustiti u prvih 30 minuta trajanja ispita.
 2. Na ispitu nije dozvoljeno:
 • lažno predstavljanje
 • unošenje ličnih stvari osim dozvoljenog pribora i flašice vode
 • otvaranje ispitnih zadataka prije dozvoljenog vremena
 • ometanje drugih učenika
 • prepisivanje od drugog učenika/učenice
 • omogućavanje drugom učeniku/učenici da prepisuje
 • korišćenje nedozvoljenog pribora
 • korišćenje elektronskih uređaja
 • oštećenje šifre na test-knjižici
 • nepoštovanje znaka za završetak ispita
 • promjena učionice i broja vašeg mjesta određenog od strane ispitnog centra,
 • cijepanje listova iz test knjižice

Dozvoljeni pribor: grafitna olovka, gumica i hemijska olovka/nalivpero.

Učenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom.

Zadatak će se vrednovati s nula bodova:

→ ako je odgovor netačan

→ ako odgovor na zadatak višestrukog izbora NIJE prenijet na list za odgovore

→ ako je zaokružen ili napisan i tačan i netačan odgovor

→ ako je nečitko napisan odgovor/esej

→ ako je odgovor/esej napisan grafitnom olovkom

→ ako esej NIJE napisan na predviđenom mjestu, već samo na listovima za koncept (pisanje koncepta nije obavezno).

 • Zbirni spiskovi učenika biće istaknuti na panou u holu Škole, a pojedinačni spiskovi na vratima prostorija u kojima se obavljaju ispiti.