Gimnazija obavještava učenike da će se maturski ispit u januarskom ispitnom roku organizovati po sljedećem rasporedu:

 

- crnogorski‒srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost: 17. januar 2023. godine, u 11 h;

 

- engleski jezik: 18. januar 2023. godine, u 11 h;

     

- predmet od značaja: 20. januar 2023. godine, u 11 h.

      

Obaveza učenika je da budu u školi u 10:15 sati i da sa sobom ponesu lični dokument.