Пријава на Конкурс подноси се школи најкасније до 12. октобра 2022. године. Пријава се подноси путем поште или у школи, у терминима које одреди школа.

Више информација можете видјети на линку у наставку:

- Конкурс