Ispit iz Matematike i Analize sa algebrom održaće se u četvrtak, 25. maja 2023. godine, u 11 sati.

OBAVEZE UČENIKA

 

 1. Radi identifikacije na ispitu kandidat treba da ima lični dokument sa fotografijom.

* Ukoliko kandidat nema lična dokumenta, nalazi način da se dokumenta dostave za vrijeme trajanja ispita. Tek u tom slučaju će se test uzeti na ocjenjivanje.

* Ukoliko se dokumenat ne dostavi test se neće ocjenjivati.

 1. Kandidat treba da bude ispred ispitnog prostora najkasnije 30 minuta prije početka ispita.

 

 1. Prilikom ulaska u ispitni prostor, kandidat odlaže svoje lične stvari na za to predviđeno mjesto. Strogo je zabranjeno unošenje mobilnih telefona, pametnih satova, slušalica i drugih elektoronskih uređaja koji služe za prenos podataka.

Kandidat gubi pravo polaganja ispita u tom ispitnom roku, kada se u toku, odnosno poslije ispita, utvrdi da se služio nedozvoljenim sredstvima, da je prepisao tuđi zadatak ili je dao svoj zadatak drugome.

Kandidat koji narušava utvrđeni red na ispitu, biće opomenut i opomena se evidentira.

Ukoliko kandidat bude ponovo opomenut, udaljava se sa ispita u tom ispitnom roku i smatra se da taj predmet nije položio.

 

 1. Ispitni prostor se ne može napustiti u prvih 30 minuta trajanja ispita.

 

 1. Na ispitu nije dozvoljeno:
 • lažno predstavljanje
 • unošenje ličnih stvari osim dozvoljenog pribora i flašice vode
 • otvaranje ispitnih zadataka prije dozvoljenog vremena
 • ometanje drugih učenika
 • prepisivanje od drugog učenika/učenice
 • omogućavanje drugom učeniku/učenici da prepisuje
 • korišćenje nedozvoljenog pribora
 • korišćenje elektronskih uređaja
 • oštećenje šifre na test-knjižici
 • nepoštovanje znaka za završetak ispita
 • promjena učionice i broja vašeg mjesta određenog od strane ispitnog centra,
 • cijepanje listova iz test knjižice

 

Dozvoljeni pribor: grafitna olovka, gumica i hemijska olovka/nalivpero.

Učenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom.

Zadatak će se vrednovati s nula bodova:

→ ako je odgovor netačan

→ ako odgovor na zadatak višestrukog izbora NIJE prenijet na list za odgovore

            → ako je zaokružen ili napisan i tačan i netačan odgovor

            → ako je nečitko napisan odgovor/esej

            → ako je odgovor/esej napisan grafitnom olovkom

           → ako esej NIJE napisan na predviđenom mjestu, već samo na listovima za koncept (pisanje koncepta nije obavezno).

 

 • Zbirni spiskovi učenika biće istaknuti na panou u holu Škole, a pojedinačni spiskovi na vratima prostorija u kojima se obavljaju ispiti.

 

VRIJEME TRAJANJA MATURSKIH ISPITA

PREDMET

VRIJEME

Matematika (osnovni nivo)

120 min.

Matematika (viši nivo)

150 min.

Analiza sa algebrom (osnovni nivo)

150 min.

Analiza sa algebrom (viši nivo)

180 min.