У суботу, 10. децембра 2022. године одржаће се школско такмичење. Ученици који буду постигли најбоље резултате представљаће Гимназију на Државном такмичењу.

Ученици су у обавези да буду у Школи 30 минута прије почетка такмичења.

 

 

Распоред такмичења је у наставку:


Вријеме: 8 - 9:30 сати

Предмет

Категорија

Учионица

Разред

МАТЕМАТИКА

I

3

I-а,е3,х,м

II-б,и,л,м, е2

II

4

III-е4

IV-м

ХЕМИЈА

I

5

I-ц,х,м

II-б,ц,д,е1,е2,и,л,м

II

6

III-д,е3

IV-ц,л

 

 

Вријеме: 9:30 - 11:00 сати

Предмет

Категорија

Учионица

Разред

БИОЛОГИЈА

I

3

I-и,л

II-а,е2,г,и,ј

II

4

IV-а,е2,г,х,л,н

ФИЗИКА

 

I

5

I-е2,х,м

I

6

II-б,е1,е3,х,л,м,н,с2

II

7

III-д,м

IV-х,и,м

 

 

 

 

 

Вријеме: 11 - 12:30 сати

Предмет

Категорија

Учионица

Разред

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I

3

I-а, ц,е1,е2,е3,х, II-м

I

4

II-а,е1,е2, е3, и, к, с2

II

5

II-д,е1,е2,е3ф,и,н

IV-е1,х

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

-

6

сви разреди

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

  

I

7

I-а,е3,

II-ц,д,е1

II

III- е5,ф,и,ј

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

I

8

I-и

II-е3

II

9

III-е2,х,ј

IV-а,е2,ф,л

ЊЕМАЧКИ  ЈЕЗИК

 

I

10

II-и

II

11

III-с1

IV-к

РУСКИ ЈЕЗИК

 

I

11А

I-е3

II-ј

II

12

III-ф

ИСТОРИЈА

 

I

13

I-х,а

II- ц,д,е2,х,и,о,ј

II

14

III-а

IV-ц,и

 


Вријеме: 12:30 – 15:30 сати

Предмет

Категорија

Учионица

Разред

ПРОГРАМИРАЊЕ

-

17

Сви разреди