Copyright 2022 - Custom text here

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОПУНСКИХ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ИСПИТА

Школа обавјештава ученике да ће се писмени дио допунских и диференцијалних испита за I, II и III разред реализовати 22. и 23. августа по распореду који могу наћи у прилогу текста. Усмени дио испита одржаће се 23. и 24. августа по сатницама које су, такође, наведене у прилогу текста.

 

ПИСМЕНИ ДИО ИСПИТА

 

22. август 2022. године

 

Вријеме

Предмет

Разред

Број ученика

Учионица

8:00‒9:30

Црногорски ‒ српски, босански, хрватски језик и књижевност

I разред

1

11

II разред

2

III разред

10

11:30‒13:00

Физика

I разред

1

11

 

 

23. август 2022. године

 

Вријеме

Предмет

Разред

Број ученика

Учионица

8:00‒9:30

Латински језик

III разред

1

20

8:00‒9:30

Енглески језик

III разред

1

25

9:45‒11:15

Италијански језик

II разред

1

20

III разред

4

9:45‒11:15

Њемачки језик

I разред

1

25

III разред

1

 

УСМЕНИ ДИО ИСПИТА

 

I РАЗРЕД

 

Црногорски ‒ српски, босански, хрватски језик и књижевност ‒ 24. август, 10:40‒11:00 ч (учионица 30)

Њемачки језик – 24. август, 10:20‒10:40 ч (учионица 30)

Историја ‒ 23. август, 12:00‒12:20 ч (учионица 30)

 Хемија – 24. август, 11:00‒11:20 ч (учионица 30)

Физика – 23. август, 12:20‒12:40 ч (учионица 30)

 Ликовна умјетност – 24. август, 8:00‒8:20 ч (учионица 30)

Информатика – 23. август, 12:40‒13:00 ч (учионица 17)

Изабрани спорт – 24. август, 8:20‒9:00 ч (учионица 30)

Здрави стилови живота – 24. август, 8:40‒9:00 ч (учионица 30)

 

II РАЗРЕД

Црногорски ‒ српски, босански, хрватски језик и књижевност – 24. август, 11:00‒11:40 ч (учионица Г1)

Италијански језик – 24. август, 8:00‒8:20 ч (учионица Г1)

Психологија – 24. август, 8:00‒8:20 ч (учионица Г2)

 

III РАЗРЕД

Црногорски ‒ српски, босански, хрватски језик и књижевност – 24. август, 11:40‒15:00 ч (учионица Г1)

Енглески језик – 24. август, 10:00‒10:20 ч (учионица Г2)

Њемачки језик – 24. август, 10:40‒11:00 ч (учионица Г2)

Италијански језик – 24. август, 8:20‒9:40 ч (учионица 29)

Латински језик – 24. август, 8:00‒8:40 ч (учионица 29)

Социологија – 23. август, 12:00‒12:40 ч (учионица Г1)

Изабрани спорт – 24. август, 8:40‒9:20 ч (учионица 29)

Туристичка географија Црне Горе – 24. август, 9:20‒10:00 ч (учионица 29)

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];