Историја

 

I категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

3582-8127-6547 

76

2.      

8034-4275-2217 

51

3.      

6025-5884-1809 

60

4.      

9672-7257-3190  

90

5.      

5772-6530-5903  

58

6.      

6535-8847-6497  

79

7.      

9855-6654-5026 

80

8.      

9185-5225-1146 

48

9.      

8132-5136-6936 

47

10.  

9190-1103-2764 

52

11.  

8585-6894-5905                     

94

12.  

9489-1424-3697 

42

13.  

6884-8660-3742 

52

 

  II категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

9948-3796-2345 

49

2.      

7127-9807-2300 

95

3.      

9984-4428-5044 

49

 

Математика

 

I категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

5567-8680-8528    

85

2.      

1767-6449-5339    

80

3.      

8741-8146-2309    

79

4.      

6711-7335-1535    

75

5.      

3501-4189-8193    

75

6.      

1538-3746-3401

55

7.      

7316-6525-7245

51

8.      

6087-9727-2636

40

9.      

4196-3915-3877

45

10.  

3565-3213-3361

30

11.  

6926-8380-5570

33

12.  

3249-9647-4850

28

13.  

8701-5673-3810

28

14.  

6256-8249-6832

27

15.  

7543-9455-9263

7

 

II категорија  

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

9152-2792-8872     

90

2.      

1004-6739-4018     

75

3.      

3425-2302-2391

24

4.      

3324-3524-7005

45

5.      

8048-4081-8640

20

6.      

1499-7678-1086

2

7.      

1034-5292-8616

0

8.      

9759-2848-5779

0

 

 

 

Географија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

8290-8636-5034

78

2.      

2795-6241-8911

56

 

 

 

Руски језик

 

I категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

5076-2455-8041

87

2.      

4705-6144-4936

93

 

 

II категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

2975-6524-7227

58

2.      

2727-2456-7592

86

 

 

 

Италијански језик

 

I категорија  

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.

9385-2261-1009

95

2.

4315-5373-6189

86

3.

1471-3582-9933

84

4.

8581-4377-5164

83

5.

5238-2622-5857

30

 

II категорија

 

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.

3709-9836-8431

88

2.

4852-9350-1780

83

3.

8802-1264-2613

81

4.

4196-4993-4893

80

 

Енглески језик

 

I категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.

1111-3331-1784

87

2.

8304-4193-9494

86

3.

9620-7563-5905

85.5

4.

1578-9767-7591

85

5.

5430-6708-1787

84

6.

3246-8684-4204

83

7.

4532-9148-2789

81

8.

3452-1136-9033

79

9.

2697-8307-5952

77.5

10.

4984-1897-9073

75

11.

2654-3297-8894

74.5

12.

8836-5820-2278

74

13.

3292-7356-8261

73

14.

9477-6095-9930

72

15.

7443-3818-2682

71.5

16.

6956-1095-7226

71.5

17.

6416-2219-5650

70

18.

8165-4843-3926

66

19.

1110-7164-1220

66

20.

7400-9210-9487

64.5

21.

5717-2131-5509

63

22.

9794-9817-2549

60.5

23.

4951-8006-2328

58.5

24.

3709-7981-4894

55.5

25.

1279-9829-7440

53.5

26.

9298-8172-2123

51.5

27.

5164-9090-3184

48

28.

7400-9210-9487

37

29.

2080-7051-1785

35

 

II категорија 

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.

1942-9934-1583

93.5

2.

1156-1351-8674

92.5

3.

8527-6409-8929

88

4.

6337-4865-8425

79.5

5.

1752-5604-3468

79

6.

4427-2301-1592

77.5

7.

2225-7746-3785

77

8.

4091-2656-2132

75

9.

2183-9971-5749

73.5

10.

4588-7750-1397

72.5

11.

4165-3973-1440

64.5

12.

2922-4392-3616

59

13.

9225-1609-7766

55.5

 

Француски језик

 

I категорија

 

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.

7230-4581-1230                 

88

2.

2486-5333-4469                

75

 

 

 

 

 

 

II категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.

977-1691-8353                   

92

2.

533-9041-1814                    

91

3.

9589-2549-7643                 

87, 5

4.

6797-9162-6049                 

77

5.

7427-2962-6015                 

76

6.

4031-4180-6718                 

75

7.

6904-9612-7976                 

75

8.

4317-5298-5284                 

70

9.

1647-6117-7503                

68,4

 

 

 

 

  Програмирање

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Укупно
(100 п.)

 

 
 

1.      

1256-1107-4040

100

 

2.      

5891-7437-2608

100

 

3.      

6028-3437-1985

98

 

4.      

4555-9854-8990

83

 

5.      

2083-1804-6084

75

 

6.      

4860-4081-3820

55

 

 

 Биологија

I категорија  

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

8200-8354-3102

92.75

2.      

7584-3971-9277

81

3.      

9700-6329-5453

79

4.      

4823-5660-9713

75

5.      

8893-3682-1855

73.75

6.      

8494-3937-1360

72.75

7.      

5285-9547-9412

70.75

8.      

1510-1008-4159

59

9.      

7108-3219-6819

54.5

10.  

5069-6190-2898

50.75

 

II категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

3119-8918-6735

76.25

2.      

5934-6331-4789

75.75

3.      

7394-1044-7504

75.75

4.      

7151-3782-2022

55.50

5.      

9726-2611-3940

50.75

6.      

5578-6620-1808

38.5

7.      

1630-2687-5913

32.75

Физика

 

II категорија

 

 

 

Шифра ученика

 

Коначан збир

 

8768-3762-3173

80

9392-7535-9031

75

6217-4401-7807

75

5062-7029-5736

61,5

6073-8201-4707

58

4493-8392-9674

54,5

6738-2286-8973

35,5

6400-3162-4378

35

2170-6778-5905

31

9216-5916-8652

22

7227-3564-5298

2,5

 

Физика

I категорија

 

Шифра ученика

 

Коначан збир

 

3795-8293-6935

90

1357-5461-1135

83

1315-1645-7531

76

9835-1660-6415

76

2091-8528-2758

75

1595-1113-1573

75

8292-7534-4501

50

1158-3918-8622

46

2635-3602-5136

40

1947-1976-9066

31

1334-9667-3539

30

1296-6879-1170

21

9522-8348-9102

19

7937-3121-5915

14

1094-3157-6323

7

3259-9382-6411

6

1529-8347-4995

6

8410-8723-7397

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Њемачки језик

 

                                                          I  категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

2833-9709-8273

53

2.      

2013-4271-9693

58

 

                                                             II категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

7208-9553-3384

96

2.      

9534-9634-6893

37

3.      

4353-7769-3417

29

 

 

Хемија

 

I категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

14.  

5592 – 2864 – 5320 

99

15.  

8511 – 3827 – 7409 

93

16.  

4848 – 8384 – 5538 

78

17.  

3104 – 9359 – 5247 

56

18.  

9123 – 6299 – 5066 

42

19.  

8654 – 2039 – 8594 

41

20.  

7427 – 3726 – 5346 

27

21.  

6344 – 5199 – 8626 

25

22.  

7010 – 3358 – 3632 

24

23.  

3143 – 9626 – 8085 

20

24.  

4972 – 5644 – 1905               

10

25.  

2703 – 9913 -6613

8

 

 

 II категорија

 

Редни број ученика

 

Шифра ученика

 

Број освојених бодова

 

1.      

8690 – 9992 – 8021 

60

2.      

3727 -1899 – 4581 

53

3.      

5850 – 1575 – 1386 

39

4.      

2954 – 3787 – 5856 

17

5.      

2886 – 1237 – 5349 

5