Гимназија „Слободан Шкеровић” обавјештава ученике и запослене да је Министарство просвјете донијело одлуку да због новонастале безбједносне ситуације основне и средње школе наставу до краја ове седмице изводе у онлајн режиму рада.

У складу са наведеним препорукама, Гимназија је одмах организовала наставу преко апликације Teams, што је подразумијевало: формирање тимова ученика и професора, тј. виртуелних одјељења, обезбјеђивање шифри за све ученике који су изгубили старе, пружање подршке наставницима у кориштењу дигиталног алата.

Овакав брза одговор наше установе посљедица је одговорног приступа свих запослених наведеним околностима, али и великог искуства које је стечено током пандемије вируса корона. Напомињемо да ће настава бити организована у пуном капацитету, са часовима од пола сата, како је предвиђено онлајн режимом рада.